• นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Pitidryskinexpert.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้บริการของเรา ไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ นโยบายนี้มีไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม รวมถึงสิ่งที่เราทำกับข้อมูลนั้น นี่เป็นเรื่องสำคัญ เราหวังว่าคุณจะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจ

   

 • การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

  ทางเว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ ไลน์ไอดี หรือโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์ (pitidryskinexpert@gmail.com) ตามข้อมูลที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ และเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด)

   

 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com

  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Pitidryskinexpert.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถแอดไลน์ไอดีของเราที่ @piti

  เว็บไซต์ของเรา ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

  วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
  เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
  ประเภทของการสืบค้น
  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

   

 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

  Pitidryskinexpert.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  หมายเลขไอพี (IP Address)
  ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
  เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
  เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

   

 • การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

  อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านการกรอกข้อมูลของท่านในหน้าติดต่อเรา

  ชื่อ-นามสกุล
  อีเมล
  เบอร์โทรศัพท์

  ให้กับเว็บไซต์เราตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เรา แล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังทีเรา เราจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

   

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการนี้ทางเว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ เว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา ด้วยเช่นกัน

   

 • กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

  เว็บไซต์ Pitidryskinexpert.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

   

 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

  Pitidryskinexpert.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับการแจ้งครั้งล่าสุดจากท่าน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ Pitidryskinexpert.com ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

   

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  ในบางครั้ง Pitidryskinexpert.com อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สะท้อนถึงนโยบายใหม่ หรือนโยบายที่แตกต่างกัน ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้ เราจะประกาศที่หน้าแรกของเว็บเพจของเรา เราสนับสนุนให้คุณทบทวนหน้านี้เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

   

 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์ของ Pitidryskinexpert.com อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงแบบหลายมิติไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามและบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งคุกกี้ของตนเอง และเราสนับสนุนให้คุณทำการทบทวน เว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้จะควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งหรือที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ Pitidryskinexpert.com ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว และการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

   

 • การติดต่อ Pitidryskinexpert.com

  หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ:

  บริษัท ปิติ ทูเก็ทเทอร์ จำกัด
  55/8 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  Pitidryskinexpert@gmail.com